Терминалeн сървър и тънки клиенти – общи сведения

Какъв е принципа на работа:

Терминалните клиенти посредством мрежова връзка се свързват към терминален сървър и изпращат до сървъра въведените данни от клавиатурата и мишката. В някои случаи терминалните компютри предоставят  достъп до локални ресурси например: принтер, дискови ресурси, смарт карти, локален порт (COM / LPT). Терминалния сървър осигурява среда за работа (терминална сесия), в която се изпълняват приложенията на потребителя. В резултат, сървъра предава на клиента картината за монитора и звук. Работата в терминална сесия не се различава много от тази на работна станция. Разликата е, че всичко се случва на сървъра.

Какво е Терминален Сървър:

Терминален сървър е компютър, който предлага на клиентите изчислителни ресурси (процесорно време, памет, дисково пространство), за решаване на потребителските задачи. При по-големите структури се използват клъстери от няколко терминални сървъра за разпределяне на натоварването.

Какво е Терминален компютър (Thin client):

Това е малък компютър, който мрежово се свързва с терминален сървър, който от своя страна е отговорен за изчислителните функции на системата. Тънките клиенти нямат твърди дискове и не съхраняват информация. Това прави решението, изключително сигурно спрямо десктоп и преносимите компютри. Поради факта, че в тънките клиенти няма движещи се части, те имат много по-дълъг живот и ниски разходи за поддръжка. Също и консумират  значително по-малко количество електроенергия.

Какви са предимствата:

Ниска първоначална инвестиция, тъй като всички работни места (терминали) си поделят един общ сървър.  При преминаване на терминален модел на работа се използват всички стари компютри, като и най-старите ще работят със скоростта на терминалния сървър. В бъдеще не е нужно да се инвестира в нови компютърни системи. Терминалния сървър Ви позволява да използвате компютъра на потребителя като тънък клиент, и чак след дефектирането му да бъде подменен със специализиран терминален компютър.

Намаляване първоначалната цена на придобиване за всяко следващо работно място.

Улеснена администрация. Компютърната поддръжка на ниво терминален клиент се минимизира, защото поддръжката на цялата система е централизирана и се извършва единствено на общия сървър. Всички потребителски профили са инсталирани на една машина, чиято конфигурация е една и съща за всички потребители от гледна точка на операционна система и драйвери. Пускането на нов потребител изисква само създаване на нов профил (може да се копира от предварително създаден профил – образец). Всички приложни програми изискват само една инсталация – компютъра все пак е само един, но можем да разрешим на определени потребители да ги използват.
Правата на потребителите са ограничени. Всичко е забранено с изключение на приложенията и дейностите включени в длъжностната характеристика на съответния потребител.

Разходите за закупуването на нов хардуер и обновлението на софтуера намаляват, защото единствено сървърът има нужда да бъде ъпгрейдван.

Терминалните решения са екологични, тъй като в следствие на ниската консумация на електроенергия се намаляват и вредните емисии на CO2.

Повишената производителност на приложения, които зависят от процесорна мощност и скорост на дисковата подсистема. Благодарение на централизацията на данни и клиентски програми на сървъра, обмена на информация се случва във вътрешността на сървъра, без да изпращате нищо по мрежата, което ускорява реакцията и затова се увеличава продуктивността.

Лесен достъп до фирмените данни. Имате един мощен и надежден сървър, където са разположени всички данни. Информацията е много по-добре структурирана, лесна за боравене и архивиране.

Увеличаване ефективността на оборудването, чрез максимално уплътняване на ресурсите. Текущите офис компютри са с капацитет, който в повечето случаи просто не се използва. Процесорите бездействат или са неефективно натоварени през по-голямата част от времето. Дадени са повече пари за да се работи с нормално бързодействие.

Висока производителност. Твърдите дискове биха могли да бъдат в райд масив, който позволява запазване на информацията при изгаряне на някой твърд диск. Бързодействието е голямо поради райд масива.

Сигурността на системата от сървъри и терминали е висока, тъй като само сървърите биха могли да бъдат подложени на кибер атаки и вируси.  Сървърите трябва да бъдат много добре защитени.

Терминалните решения са по-гъвкави като управление, особено в организация с повече потребители, защото вероятността от спиране на работа се свежда до по-малки проценти.

Има възможност за работа от всяка точка с интернет свързаност. Достъпът до терминалния сървър може да бъде осъществен както през фирмената локална мрежа, така и през интернет посредством VPN. Голямо предимство е възможността за използване на бавни връзки за пълноценна работа. Като мобилни модеми, обществени места за безжичен достъп до интернет. Ако използвате бавна връзка, при необходимост да се прехвърли файл с големина 10 MB – това отнема от една до няколко минути клиента да изпрати или получи информацията. При терминален достъп тази операция е въпрос на секунда – две, защото файла е и си остава в локалната мрежа – той не е бил трансфериран от и към потребителя на отдалечената локация.

По-дълъг среден живот на тънкия клиент. Около 6 до 10 години спрямо 3 години за настолна система. Разликата се дължи на липсата на механично движещи се части в терминалната станция няма вентилатор на процесора, няма твърд диск, няма оптично устройство, захранващия модул е изведен навън, като при преносимите компютри.

Бърза подмяна на дефектирало устройство .Просто се слага ново, закачат се кабелите към него и потребителя се свързва към своята терминална сесия на сървъра. Курсора му ще мига на същото място, точно както в момента на дефект на старата терминална станция.

От спиране на енергоподаването е необходимо е да защитим само сървъра. След възстановяване на електрозахранването всички терминални потребители ще влязат в своите сесии и ще продължат работа от същото място без дори да са запазвали последните промени.

Стилно и тихо работно място, в което работната станция заема малко пространство.

Какви са недостатъците:

Приложен софтуер
Не всички производители на приложен софтуер са пригодили своя софтуер за използване под терминален сървър. Проблемът е в това, че когато софтуера се инсталира, той не прави необходимите промени в регистрите за всички потребители. Друг проблем е заключването на файлове използвани от различни потребители едновременно.

Споделени устройства
Трябва да се вземе в предвид, че принтерите трябва да се инсталират на сървъра. Трябва да сте сигурни, че принтерите които ползвате или възнамерявате да ползвате се поддържат от операционната система на сървъра ви.
При отдалечени офиси, чиито служители се свързват към централния офис за да достъпят терминалния сървър при тежки заявки за печат може да се наблюдава драстично забавяне на опресняването на екрана ( поради заемане на целия капацитет на връзката от печата). Това е решимо с приоритизация на трафика. С най висок приоритет остава терминалната сесия, а с по-нисък заявката за печат.
Препоръчително е използването на мрежови принтери и мрежови скенери за работа в терминална среда.

Специфичен хардуер
Съществуват специфични приложения комбинирани с хардуер, но обикновено са предвидени да работят на офис компютър. При тях решенията за използване под терминален сървър са уникални и не винаги има работещо решение.

Тежки графични приложения
Тук не е силата на терминалния модел на работа поради липсата на хардуерно ускорение на видеопотока. Не е подходяща среда за проектантска дейност, 3D-дизайн, професионална работа с графика, дигитално видео и др.

Извод:

Този модел на работа Ви позволява да запазите парите си и да се опрости управлението на ИТ инфраструктурата, както в началния етап, така и при експлоатацията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *