Терминалeн сървър и тънки клиенти – общи сведения

Какъв е принципа на работа:

Терминалните клиенти посредством мрежова връзка се свързват към терминален сървър и изпращат до сървъра въведените данни от клавиатурата и мишката. В някои случаи терминалните компютри предоставят  достъп до локални ресурси например: принтер, дискови ресурси, смарт карти, локален порт (COM / LPT). Терминалния сървър осигурява среда за работа (терминална сесия), в която се изпълняват приложенията на потребителя. В резултат, сървъра предава на клиента картината за монитора и звук. Работата в терминална сесия не се различава много от тази на работна станция. Разликата е, че всичко се случва на сървъра.

Повече…