Paradigma

Управление и отчитане на производствени процеси

Управление на складовото стопанство

Планиране и организиране на доставките

Управление на продажбите

 

 • Съхранение на множество детайлна информация за клиентите.
 • Документиране на сложните бизнес отношения с клиентите- оферти, поръчки, продажби, фактури, финансови взаимоотношение и др.
 • Стриктен контрол върху изпълнението на поръчките.
 • Точна информация в количествено и стойностно изражение на всеки етап от сделката.
 • Развита система за промоции.

Планиране на експедицията. Оферти, поръчки за продажба.

 • Документиране офертите към клиентите, като се отчитат конкретните договорки за ценообразуване.
 • С потвърждаването на офертата от страна на клиента, можете да я превърнете в поръчка.
 • Количествата по поръчката може да резервирате в обектите си или да направите заявка към доставчиците, за да обезпечите изпълнението на поръчаните количества.
 • Веднъж направена поръчка лесно може да бъде изпълнена- да се осъществи продажба, да се издаде фактура, както и да се осъществи връзка с модул “Финанси”.
 • На база на информация за продажби от предходни периоди, текущи складови наличности и приети поръчки от клиент можете да планирате бъдещи продажби.

Контрол на изпълнението на поръчките за продажба.

  Разминаванията между поръчаните и реално изписани(продадени) количества могат да бъдат проследени във всеки момент, давайки Ви базата за вземане на адекватни управленски решения.

Инструменти за насърчаване на клиентска лоялност.

 • Формиране на продажни цени на база на реална и планова себестойност.
 • Възможност за указване на отделен ценови лист за всеки от клиентите или за група клиенти.
 • Възможност за дефиниране на отстъпки за отделни артикули или стокови групи.
 • Силно развита системата за промоции в различни времеви диапазони.