Canopus1POS решения

Продажби

Планиране и управление на доставки и експедиция

Финанси и анализи

 

Оптимално планиране и поддържане на материалните запаси.
Създаване на оферти и поръчки към клиенти и проследяване на изпълнението им.
Резервиране на количества от различни обекти.
Създаване на заявки към доставчик по набор от критерии и проследяване на изпълнението им.

Планиране на доставки. Поръчки за доставка на стоки.

Бързо и лесно, само с няколко кликвания на мишката можете да генерирате заявки към Вашите доставчици, за да попълните липсващите количества.
Заявката може да бъде създадена така, че:

  • да допълни реалните наличности до предварително дефинираните гранични (оптимални или максимални);
  • да осигурите наличности за бъдещ период, които да могат да обслужат прогнозните продажби;
  • да осигури наличности, необходими за изпълнението на поръчките на клиентите.

Веднъж генерирана заявка за доставка бързо може да се превърне в документ за доставка.
Разминаванията между заявените и реално доставените количества могат да бъдат проследени във всеки момент, давайки ви базата за вземане на адекватни управленски решения.

Планиране на експедицията от склада. Поръчки за продажби.

Документиране офертите към клиентите, като се отчитат конкретните договорки за ценообразуване.
С потвърждаването на офертата от страна на клиента, можете да я превърнете в поръчка.
Количествата по поръчката може да резервирате в обектите си или да направите заявка към доставчиците, за да обезпечите изпълнението на поръчаните количества.
Веднъж направена поръчка лесно може да бъде изпълнена- да се осъществи продажба, да се издаде фактура, както и да се осъществи връзка с модул “Финанси”.

Проследяване и контрол на изпълнението на поръчките за продажби и доставки

Разминаванията между заявените и реално доставените количества, както и между поръчаните и реално изписани(продадени)  количества могат да бъдат проследени във всеки момент, давайки Ви базата за вземане на адекватни управленски решения.