Canopus1POS решения

Продажби

Планиране и управление на доставки и експедиция

Финанси и анализи

 

Модул “Продажби” позволява стриктно управление на продажбения процес във всеки един негов етап:
Изготвяне на оферта, спазвайки ценовата политика на фирмата спрямо конкретния клиент.
Само с едно кликване на мишката офертата може да се превърне в поръчка.
Планиране на наличните количества с оглед обезпечаване на поръчките – изготвяне на заявки за доставка, резервиране на материали от склада.
Проследяване спазването на сроковете на изпълнение на поръчките.
Бързо и лесно поръчката може да бъде изпълнена. На този етап се създава продажбен документ , фактура за продажба и (евентуално) плащане.
Проследяване и погасяване на неплатените задължения.

Точността във воденето на документацията, както и надеждността на нашия софтуер ще Ви помогне в:

Количественото и стойностно планиране на продажбите.
Придържането към гъвкава ценова политика, осигурявайки Ви конкурентно преимущество.
Реализирането на логистичната стратегия.
Изготвянето на оперативни и стратегически планове за дейността на фирмата.

ExVan продажби

Възможността за интеграция на системата със софтуер за разносна търговия, базиран на съвременните мобилни технологии е гаранция за Вашия успешен бизнес.
Клиентите се обслужват в удобно за тях време и място.
Значително се увеличава броя на обслужените клиенти.
Повишава се ефективността на обслужването.
Документирането на продажбата е опростено, значително е намалена възможността за допускане на грешки.
Мобилният търговец разполага с цялата необходима информация за обслужването на клиента на мобилното си устройство- складови наличности, ценови условия, задължения за погасяване и т.н.
Възможност за своевременна, двупосочна синхронизация с централната база данни.
Възможност за контрол на времето на обслужване на всеки един клиент.
Възможност за ежедневни инвентаризации на стоката в превозните средства.

PreSales продажби

Функционалността на софтуера позволява значително повишаване на ефективността на PreSales продажбите.
Клиентите се обслужват в удобно за тях време и място.
Изготвят се поръчки, които мигновено се изпращат за изпълнение в склада.
Процесът по приемането на поръчките и последващото им изпълнение е опростен, значително е намалена възможността за допускане на грешки.
Своевременна преценка за поръчаните количества, наличните в склада и необходимостта от допълнително зареждане.
Мобилният търговец разполага с цялата необходима информация за обслужването на клиента на мобилното си устройство- складови наличности, ценови условия, задължения за погасяване и т.н.

Инструменти за насърчаване на лоялността

Възможност за указване на отделен ценови лист за всеки от клиентите или за група клиенти.
Възможност за дефиниране на отстъпки за отделни артикули или стокови групи.
Силно развита системата за промоции в различни времеви диапазони.
Възможност за работа с точкови карти.

Управление на търговски персонал

Функционалните възможности на системата позволява да управлявате, контролирате и мотивирате търговски си персонал.
Всеки един от клиентите може да бъде обвързан с дистрибутор. Могат да бъдат проследени реализираните обороти за указан времеви период, за избрана стокова група по дистрибутори, както и по преки продавачи.

Добивате реална представа за ефективността на тяхната работа, планирате методите на мотивация, за да повишите тяхната лоялност и можете да изготвите дългосрочен план за тяхното развитие, което е гаранция за успешен бизнес.