Calypso1

POS решения

Производство

Склад и логистика

Финанси и анализи

 

  • Възможност за управление на множество складове.
  • Проследяване на актуалната наличност и себестойност на материалите във всеки един от складовете към произволен момент.
  • Богат набор от справки, описващи детайлно движението на материалите по складове.
  • Възможност за инвентаризация- количествена и стойностна съпоставка на реалната складова наличност с документалната и установяване на евентуални разлики.