Calypso1

POS рещения

Производство

Склад и логистика

Финанси и анализи

 

  • Създаване на рецепти на кухненската продукция.
  • Поддържа се работа с вложени рецепти и полуфабрикати.
  • Описване и проследяване на процесите на транжиране.
  • Обработка на извършените продажби с цел изписване на суровините, включени в състава на рецептите.
  • Получаване на навременна и точна информация за себестойност, надценки, печалби и складови наличности.