контрол на достъп
Изграждане на системи за контрол на достъпа и работно време.

 

Контрол на достъпа за входни врати:

Системата служи за ограничаване на достъпа до входни врати и асансьори на жилищни, административни и производствени сгради.
Идентификацията се извършва чрез безконтактни RFID чип-карти и ключодържатели.
Системата може да управлява отключването на електромагнитни брави с подаване или с прекъсване на електрически ток, с регулируема сила.
Контролерът позволява да се добавят, забраняват и разрешават карти както от компютър, през USB интерфейс, така и без компютър, чрез използване на системна карта и бутон за програмиране. Може да се забраняват/разрешават единични карти.
При работа без компютър, контролерът издава напътстващи гласови съобщения.
Няма нужда от допълнителни устройства за конфигуриране и настройка.

 

Контрол на работното време:

Нискобюджетно решение за отчитане на работното време на служителите в малки фирми.
За идентификация на служителите се използват безконтактни RFID карти.
Отчитането на работното време се осъществява с един безконтактен четец, който се монтира до основния вход на сградата/помещението. Служителите се маркират с персоналните си безконтактни карти при застъпване и напускане на работното място. Системата създава запис с името на служителя и датата и часа на маркиране и го съхранява в EXCEL съвместима база данни.

 

Контрол на достъпа и работно време:

Високотехнологична системата с централизирано управление за контрол на достъпа до помещения, сгради, асансьори и др.
Идентификация на лицата се извършва посредством безконтактни чип-карти. Всяка чип-карта съдържа уникален код, по който става еднозначната идентификация на картопритежателя. При прочитане на картата в контролно-пропусквателното устройство се извършва проверка за правата на достъп и ако достъпа е разрешен се подава сигнал за отключване към електромагнитен механизъм. Контролно-пропусквателните устройства са свързани с управляващ компютър от който се зарежда списъка на служителите с кодове на картите и правата на достъп. При всяко преминаване в управляващия компютър се записва дата, час на влизане или излизане, кода на картата и номера на контролно-пропускателното устройство.
Системата може да се използва както за контрол на работното време, така и само за контрол на достъпа.
Системата позволява извършването на справки за извършените преминавания, за изработено време по дни и за месец, за извършени нарушения на работното време, за наличен и отсъстващ персонал и др. Всяка контролно-пропусквателна точка има възможност да следи състоянието на вратата, позволява отваряне от разговорна уредба или бутон. Системата запазва нормалната си работа при отпадане на електрическото захранване и връзката с управляващия компютър.