Терминалeн сървър и тънки клиенти – общи сведения

Какъв е принципа на работа:

Терминалните клиенти посредством мрежова връзка се свързват към терминален сървър и изпращат до сървъра въведените данни от клавиатурата и мишката. В някои случаи терминалните компютри предоставят  достъп до локални ресурси например: принтер, дискови ресурси, смарт карти, локален порт (COM / LPT). Терминалния сървър осигурява среда за работа (терминална сесия), в която се изпълняват приложенията на потребителя. В резултат, сървъра предава на клиента картината за монитора и звук. Работата в терминална сесия не се различава много от тази на работна станция. Разликата е, че всичко се случва на сървъра.

Повече…

Wi-Fi мрежа

Wi-Fi мрежа: съвети при настройка

В тази статия ще разгледаме най-основните неща, които трябва да знаем когато настройваме Wi-Fi безчинна точка на достът.

Позициониране на точката за достъп (безжичния маршрутизатор, рутер):
Желателно е точката за достъп да бъде разположена на възможно най-централно място. Препоръчително е да е далеч от големи метални предмети, пода и други прегради, които биха възпрепятствали преминаването на сигнала. Колкото по-малко прегради има между точката за достъп и клиента толкова е по-вероятно да използвате пълния капацитет на връзката. Трябва да се вземе под внимание и ако има други устройства, ползващи същите честоти, като например микровълновите печки, безжичните телефони и други. Те указват смущения които биха могли да влошат услугата.

Повече…