Виртуализация на сървъри – общи сведения и предимства

Виртуализацията е софтуерна технология, която дава възможност да се използват няколко виртуални сървъри на една физическа машина. Казано с други думи на една физическа машина могат да бъдат пуснати едновременно няколко операционни системи, всяка от които ще работи в своя собствена виртуална среда.

Повече…